St. Johny v Nečtinech


Vystoupení St. Johny před Nečtinskou kaplí u příležitosti sochařského sympozia.

  • Nikon FM-2, Nikor 35-105 mm
  • Foma 400@800, R09 1+50
  • Fomatone 542, DS-14